Δίπτυχα

    Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από μια ομάδα φωτογραφιών που συνθέτει μια πρόταση σε διαρκή αναζήτηση, η οποία μου δημιούργησε την επιθυμία να ενώσω νέες με παλιές εικαστικές φωτογραφίες, υπό το πρίσμα μιας εικαστικής και εννοιολογικής φόρμας, συνδυάζοντας μέσα από την προσωπική μου ματιά, εικόνες από το περιβάλλον .

Untitled, 2010

Athens - Greece, 2010 - 2011
 
Athens - Greece, 2011
 
Breath, 2009 - 2011
 
Βυθός, 2009 - 2010